Kezdőlap » - F I L O Z Ó F I A » -- TÖREDÉKEK » John Locke: A reflexion ideái későbbiek, mert figyelmet igényelnek

John Locke: A reflexion ideái későbbiek, mert figyelmet igényelnek

7 október 2012
Ebből látjuk be, miért marad a legtöbb gyermeknél olyan későre, hogy saját elméjének műveleteiről ideái* legyenek, és miért vannak emberek, akiknek egész életükben sincs e műveleteknek legnagyobb részéről tiszta, vagy tökéletes ideájuk. Mert bár ezek a műveletek szüntelenül folynak, mégis – mint felszínes látványok – nem gyakorolnak elég mély benyomást ahhoz, hogy az elmében tiszta, világos, tartós ideákat hagyhassanak, mindaddig, míg az értelem befelé nem fordul, önmagára nem néz, saját műveleteire nem eszmél és azokat szemlélődése tárgyává nem teszi. A gyermeket, amikor először kerül a világba, új tárgyak egész sokasága veszi körül, amely érzékei állandó szólítgatásával az elmét folytonosan maga felé vonja, hiszen új észrevételre való törekedése hajlamossá teszi arra, hogy gyönyörködjék az egymást felváltó tárgyak
változatosságában. Így az első évek rendesen, arra fordítódnak, s azzal telnek el, hogy kifelé nézünk. Az ember dolga ezekben az években az, hogy megismerkedjék azzal, ami kívül található; és mert külső érzékleteknek állandó figyelésében nő fel, ritkán van megfontoltabb bepillantása arra, ami benne magában végbe megy, amíg érettebb korba nem jut; némelyeknek pedig alig lesz valaha is.
___________________________
Megjegyzés:
Idea = minden, a lelkünkben meglévő mentális tárgy. Az idea fogalma általában a filozófiában (kivéve Platónnál) azokat a “képeket” jelenti, ami elménkben megjelenik az érzékelés és a gondolkodás tükörképeként. Ha például ránézek egy kék ibolyára, akkor a látvány képe az elmémben megörződik. Lesz egy képem a kékről (1), a virág formájáról (2). Ha letépem, lesz elmémben egy “képem” a hangról (3) ahogyan szára elszakadt, egy a tapintásáról (4), hogy milyen lágyságú, simaságú és hőmérsékletű szára, s ha orromhoz emelve megszagolom, akkor az illatáról is lesz “képem”. (5) (Ha ehető lenne, és megízlelném, ízéről is lenne. /6/) Ezek a “képek”, összességében nyújtják számomra az ibolyáról alkotott információim összességét. A filozófia ezeket a “képeket” hívja ideáknak. (Ez alól kivétel pl. Platón, akinél az idea mást jelent.) Ideáim azonban nem csak az érzékszervi észlelésből származnak, hanem az azokon való elgondolkodásból, elemzésből, összehasonlításból. Ez már egy nehezebb feladat, s van aki csak kevéssé képes erre. Erről ír Locke.  (RLZs)

-- TÖREDÉKEK

Nincs hozzászólás to “John Locke: A reflexion ideái későbbiek, mert figyelmet igényelnek”

Leave a Reply

(kötelező)

(kötelező)