Kezdőlap » - H U M O R » - gondolat, - Rajnai Tibor művei » Rajnai Tibor: Humor 6

Rajnai Tibor: Humor 6

rajnaitibor-finis-GO2Kohn és Grün alsóznak a kávéházban és a Schwarz kibicel nekik. Játék közben a Schwarzból valami csúnya hang tör elő és hogy a dolgot némiképpen leplezze, elkezdi a székét ide-oda tologatni.
Kohn felnéz a lapjából és dühösen odaszól Schwarznak:
– Nézze, Schwarz, hiába tologatja maga azt a széket akár holnap reggelig is, azt a hangot még egyszer úgysem tudja kihozni!

 

A Kohn-gyereket beadják egy rövidáru üzletbe inasnak és mindjárt az első napon egy hatalmas pofont ken le neki a segéd.
– Micsoda szemtelenség ez? – méltatlankodik a Kohn gyerek – pofozni csak a főnöknek van joga.
– Az igaz, – feleli a segéd, – de én vagyok a főnök úr jobbkeze.

 

Vizsgán

Gyuri orvosjelölt vizsgáján a tanár a szívére mutatva megkérdi:
– Mondja, ha ide szúrok hova jutok?
– A fegyházba – válaszolja Gyuri nyugodtan.

 

A szamár

– Miért sír Jolánka? – kérdi Gyuri az ideáljától.
– Örömömben. Tudniillik a Bözsi meg a Feri azt mondták, hogy olyan ostoba vagyok, hogy még egy szamarat sem foghatok udvarlómnak. És most mégis kaptam egyet…

 

A jel

– Miért csinál a báró úr a névjegyen szamárfület?
– Annak jeléül, hogy személyesen volt itt.

Kolozsvár, 1936.

 

————————————————-

 

Kohn bánatos arccal ül a kávéházban. Odalép hozzá Grün és megkérdi:
– Miért vagy olyan betropetzt, Samu?
Kohn nagyot sóhajt:
– Az orvos azt mondta, hogy a feleségemnek négy hétre el kell utaznia.
– Ugyan kérlek, hisz az a négy hét egy-kettőre elmúlik.
– Hiszen éppen ez az, – sóhajtja Kohn – ami elszomorít.

 

– Szervusz, Kohn. Hová-hová?
– Megyek a Markóba, leülni nyolc havi fogház-büntetésemet. Velem jössz egy kicsit?
– Jövök, de csak két hétre.

 

Egy nőorvost este 10 órakor telefonon kihívnak Kelenföldre, ahol egy nő törvénytelen gyereket szült és bemondta, hogy az apa Kohn Mór, lakik Dob utca 72.
Alighogy a nőorvos hazaér, telefonálnak, hogy azonnal menjenek ki Óbudára. Az orvos azonnal kiment Óbudára, ahol egy nő törvénytelen gyereket szült és bemondta, hogy az apa Kohn Mór, lakik Dob utca 72.
Hajnal felé a Boráros térről telefonálnak a nőorvosért. Elmegy a Boráros térre, ahol egy nő törvénytelen gyereket szül, az apa Kohn Mór, lakik Dob utca 72.
– Ejnye, – mondja magában az orvos – ezt az embert meg kell magamnak néznem és másnap elmegy a Dob utca 72. szám alá, ahol egy kis csenevész embert talál.
– Mondja kérem, – szól hozzá az orvos – hogy győzi maga ezt?
– Hát tudja, doktor úr, magának elárulom. Biciklin járok.

Kolozsvár, 1932.

 

————————————————-

 

Jobb megoldás

Alkalmazott: Tíz éve dolgozom három ember helyett, kérek holnapra kivételes szabadságot.
Tulajdonos: Tudja mit, mondja meg inkább a másik két ember nevét, hadd mondjak fel nekik.

Kolozsvár, 1934.

 

 

————————————————-

 

A tábla

Kohn, a vidéki szatócs így szól a pesti cég utazójához:
– Grün úr, maga elvehetné a lányomat.
– Lehet róla beszélni – mondja Grün.
– Na jöjjön, beszélgessünk róla és közben majd sétálunk egyet, megnézzük a vidéket.
Azzal karon fogta az utazót és elindult vele a falu határába. Amint mentek, mendegéltek, egy bekerített gyönyörű vadaskert előtt vitt el az útjuk. A kerítésen egy tábla állt, amely nagy betűkkel hirdette:
KOHN MÓR TULAJDONA
Az utazó nagyot nézett, nem szólt egy szót se, de rögtön megkérte a leány kezét. Az esküvő után aztán megkérdezte:
– Mennyit hoz a vadaskert?
Kohn vállat vont:
– Azt csak a gróf tudná megmondani, mert az övé.
– A vadaskert a grófé? Mit jelentett akkor az a tábla ott , hogy Kohn Mór tulajdona?
– Mbach –legyintett Kohn – a tábla az én tulajdonom.

 

Megéri

– Megőrültél, miért adtál a ruhatárosnőnek egy pengőt?
– Na hallod, mikor ilyen remek kabátot adott.
– Még egyetlen szót József és özvegy vagyok!

Kolozsvár, 1944.

 

 

————————————————-

 

 

A nagy eset

– Most pedig felkérem uraságodat, személyesen is mondjon el néhány részletet a rádió közönségének arról, hogyan tudott hozzájutni egyszerre tíz darab tojáshoz…

Bajmegállapítás

– Önnek asszonyom, eléggé súlyos szívbaja van. Hány éves tulajdonképp?
– Huszonnyolc, doktor úr kérem…
– Igazán…? Akkor még komoly emlékezési zavarai is vannak…

 

Megoldás

– Kérek szépen két jegyet… Kissé testes vagyok tudniillik…
– Jó lesz kérem az egyik a tizedik, a másik pedig a huszadik sorban?

Kolozsvár, 1943.

 

 

————————————————-

 

 

Vendéglőben

– Az asztalkendő nem piszkos, kérem, azok rajta valódi zsírfoltok!

 

Megnyugtatás

– Most pedig felolvasom Önnek azt a remek védőbeszédet, amelyet a főtárgyaláson még nem mondhattam el, mert nem volt készen… Egészen biztos, hogy ha elmondhattam volna, önt felmentik…

 

Ravasz fogás

– Miért bomlott fel az eljegyzésed a menyasszonyoddal? Úgy tudom, nagyon gazdag nő volt.
– Igen, de az írását megvizsgáltattam a grafológussal és az nagyon lesújtó jellemrajzot adott róla.
– Igazán? És mi lett vele azóta?
– A grafológus elvette feleségül.

 

Reggeli töprengés

Ha az ébresztőóra öt perc múlva nem csenget, elkésem a hivatalból.

 

– Feleségem anyja a legideálisabb anyós a világon!
– Igazán, nem is tudtam!
– Nincs olyan anyós-vicc, ami ne illene rá.

 

– Tudja Mancika, mikor lesz ismét boldog jó világ?
– ??
– Ha a kis Juliskák, Rózsikák szerelmi bánatukban ismét gyufaoldatot fognak inni.

 

– Gyere fel bridzselni este Zozóka.
– Nem jöhetek, ti túl hazárdok vagytok. Én csak pénzbe játszom, de gyufába nem.

 

– Először ülnek rajta, aztán fehér, mi az?
– Tojás.
– Hát ami fehér és utána ülnek, az mi?
– Tojásrazzia.

Kolozsvár, 1944.

- gondolat, - Rajnai Tibor művei

Nincs hozzászólás to “Rajnai Tibor: Humor 6”

Leave a Reply

(kötelező)

(kötelező)