Kezdőlap » - F I L O Z Ó F I A » -- TÖREDÉKEK » Voltaire: Cél, végső ok

Voltaire: Cél, végső ok

1 április 2012

Alighanem csak a kötözni való bolondok tagadják, hogy a gyomor azért teremtetett, hogy emésszen, a szem, hogy lásson, a fül, hogy halljon.
Másrészt viszont különösképpen kell vonzódnia a végső okokhoz annak, aki azt állítja, hogy a kő azért jött létre, hogy házat építsenek belőle, a selyemhernyók pedig azért születtek meg Kínában, hogy Európában selyemben járhassunk.
Igen, mondják, de ha Isten egyvalamit szemmel láthatóan szándékosan teremtett, akkor mindent szándékosan kellett tennie. Nevetséges volna egy adott esetben elfogadni a Gondviselést, a többi esetben pedig tagadni. Mindazt, ami létrejött, Isten előre látta és elrendezte. Nincsen elrendezés cél nélkül; nincs okozat ok nélkül; tehát minden egyformán egy végső ok eredménye, következménye; tehát éppoly helyes azt mondani, hogy az orr avégre keletkezett, hogy pápaszemet hordjunk rajta, az ujj, hogy gyémántokkal ékeskedjék, mint azt állítani, hogy a fül a hangokat meghallandó, a szem a fényt befogadandó teremtetett.
Azt hiszem, könnyűszerrel megoldhatjuk e fogasnak látszó kérdést. Amikor az okozatok mindenütt és mindig változatlanul ugyanazok, s amikor ezek az egyforma okozatok függetlenek az egyénektől, akikhez kapcsolódnak, akkor kétségtelenül egy végső okkal van dolgunk.
Minden állatnak van szeme, és minden állat lát; mindnek van füle, és mind hall; mindnek van szája, amellyel eszik; gyomra, vagy ahhoz hasonló szerve, amellyel emészt; mindnek van egy nyílása, amelyen keresztül az ürülék távozik; és minden állatnak van szerve a nemzéshez is: s ezek a természet adományozta szervek külső beavatkozás nélkül működnek. Íme, ezek nyilvánvalóan létező végső okok: értelmi képességeink szégyene volna tagadni ezt az egyetemes igazságot.
A kövek azonban nem alkotnak mindenütt és minden időben épületeket; nem minden orr hordoz pápaszemet; nem minden ujjon van gyűrű; nem minden láb visel selyemharisnyát. A selyemhernyó tehát nem avégre teremtetett, hogy selyme lábamat fedje, ezzel szemben szájad avégre teremtetett, hogy egyék, üleped avégre, hogy az illemhelyen szolgáljon. Vannak tehát okozatok, amelyek a végső okok következményei, s tengernyi olyan okozat van, amelyekről már nem állíthatjuk ugyanezt. De egyik is, másik is benne foglaltatik az általános Gondviselés tervében: a Gondviselés szándéka ellenében, vagy akár nélküle minden bizonnyal semmi sem történik. Minden természeti jelenség egyforma és megváltoztathatatlan, valamennyi közvetlenül az Úrtól származik …

-- TÖREDÉKEK

Nincs hozzászólás to “Voltaire: Cél, végső ok”

Leave a Reply

(kötelező)

(kötelező)