Rajnai Tibor: Korszerű ugratás

Ma délelőtt, régi ismerősömmel találkoztam össze, akit pár éve nem láttam. Legutolsó találkozásunkkor pénzt kölcsönöztem neki. Ezért most hirtelen arra gondoltam, hogy követelésemet hátha behajtom.
A nemvárt találkozás első pillanatában, mindketten örültünk egymásnak. Ő azonban feltűnőbben örült nekem. Átölelt, megcsókolt, megveregette a vállamat; egyszóval kitörő lelkesedéssel fogadott. Ott az utcán.
A sok közül ez az egyetlen ismerősöm, aki valamilyen körmönfont ötlettel mindig beugrat, és pár lejig megvág…
Most azonban erősen elhatároztam, hogy akármilyen „tippel” is hozakodik elő, nem hagyom magam „palira” venni. És már vártam is a „linkelést”, amivel ismerősöm „ugratni” akar.
Nem kellett sokáig várnom, mert ismerősöm rátért a tárgyra:
– Légy szíves és adj holnapig 40 lejt, – jelentette ki egyszerű óhaját.
Csodálkozó arccal, süketséget színlelve, kérdéssel válaszoltam:
– Szóltál valamit? Bocsáss meg, kissé elgondolkoztam. Igen, ma éjszaka a magyar diákbálra megyek…

Read More

H. G. Wells: Az alma

– Meg kell szabadulnom tőle – mondta a kocsi sarkában ülő férfi, a csöndet hirtelen megszakítva. Mr. Hinchcliff feltekintett, mert nem hallotta jól. Elragadtatott figyelemmel szemlélte a bőröndje fogantyújához madzaggal odakötött kollégiumi sapkát – újonnan elnyert pedagógusi állásának külső és látható jelét -, a kollégiumi sapka elragadtatott csodálatával és az általa felidézett kellemes előérzetekkel. Mr.

Read More

Jack London: Az ezer tucat

jack londonDavid Rasmunsen rámenős ember volt, és mint sok kiváló férfiú, a kitűzött egyetlen cél megszállottja. Ezért, mikor meghallotta Észak csábító harsonaszavát, kigondolt egy tojásvállalkozást, és minden erejével nekifeküdt. Rövid és alapos számításokat végzett, s az üzlet ragyogó szivárványszínekben tündökölt előtte. Hogy a tojás tucatja Dawsonban elkel öt dollárjával, arra biztosan lehetett számítani. Amiből pedig kétségtelenül következett, hogy ezer tucat ötezer dollárt hozna az Arany fővárosában.
Másrészről azonban gondolni kellett a költséggel is, és Rasmunsen gondolt vele, mivel körültekintő és szigorúan gyakorlatias ember volt, keményfejű, és ábrándok nemigen melengették a szívét. Tizenöt centtel számítva tucatját, az ezer tucat alapköltsége százötven dollárra rúgna, ami igazán csekélység a busás haszonhoz képest. És feltéve, éppen csak feltéve, hogy az utazás és a tojás szállítása nagyon bőségesen számítva kitenne további nyolcszázötvenet: maradna még mindig tisztán négyezer dollár haszna, mire túlad az utolsó tojáson, s az utolsó szemcse aranyport is zacskóba sepri.

Read More