Rajnai Lencsés Zsolt: A felkelő nap tüzébe…

25 július 2014
1 Szavazat2 Szavazat3 Szavazat4 Szavazat5 Szavazat
Loading ... Loading ...
Comments (0)

naptuze

A felkelő nap tüzébe ballagni,
a békét szelíden magamra rakni,
csenddel takarni lázas, borongós szívem,
a bölcs hegyek lábához érni öregen,
erre vágyom én…
Termékeny vagyok,
befutja életem minden percét az Élet…

2014.01.24.

Dsida Jenő: A Naphoz

24 július 2014
1 Szavazat2 Szavazat3 Szavazat4 Szavazat5 Szavazat
Loading ... Loading ...
Comments (0)

Te, ki szomorú lényegemmeldsida
kezdettől kezdve vagy rokon,
csókold, csókold, csókold meg tűzzel
az én csóktalan homlokom.

Látod, itt állok mindhiába,
kezem sóváran integet -
Mindenkitől csak csókot kérek
és szórom, szórom, kincsemet.

De szeretet-csók nincs szivökben
és tovább mennek hidegen,
s mire kincsem már mind a multé,
minden ember-arc idegen.

Csak Te osztod a csókot mindig,
csak Tőled van, ki lángra kap -
Te a természet ős szerelme,
ujjongó-lelkű, drága Nap. (more…)

Asimov: Az utolsó kérdés

23 július 2014
1 Szavazat2 Szavazat3 Szavazat4 Szavazat5 Szavazat
Loading ... Loading ...
Comments (0)

asimovAz utolsó kérdést először, félig tréfá­san, 2061. május 21-én tették fel; ebben az időben lépett ki az emberiség a fénybe. A kérdés feltevésére egy ötdolláros fogadást követően került sor, néhány szódás whisky társaságában, a következőképpen:
Alexander Adell és Bertram Lupov mindketten Multivac hűséges kiszolgáló-személyzetének tagjai voltak. Mint akárki más, ők is nagyon jól tudták, hogy mi van ennek az irdatlan – sok-sok mérföld hosszú – komputernek a jéghideg, kattogó-villogó homloka mögött. Ráadásul nekik még volt némi halvány fogalmuk a relék és áramkörök egyszerű­sített tervrajzáról is, hiszen a teljes egész már réges-rég túlnőtt azokon a dimenziókon, amelyeket az emberi agy még fölfoghatna.
Multivac önmagát szabályozta, önmagát kor­rigálta. Ennek is így kellett lennie, mert nem volt senki emberfia, aki elég gyorsan vagy akár csak megfelelően szabályozni és korrigálni tudta volna. Így tehát Adell és Lupov csak félvállról és felületesen szolgálták a gigantikus szörnyeteget, de azért éppolyan jól, mint bárki más. Megetették szépen az adatokkal, mindenkori szükségleteikhez igazítva a kérdéseket, és lefordították a lyukkártyára köpött válaszokat. Nem is vitás, hogy ők és a hozzájuk hasonlók méltán osztozhattak a dicsőségben, amit Multivac kivívott. (more…)

Voices of Light – Torture

21 július 2014
1 Szavazat2 Szavazat3 Szavazat4 Szavazat5 Szavazat
Loading ... Loading ...
Comments (0)

William Shakespeare: Szonett (76-80)

20 július 2014
1 Szavazat2 Szavazat3 Szavazat4 Szavazat5 Szavazat
Loading ... Loading ...
Comments (0)

76. szonett shakespeare-003

Új dísztől dalom mért oly tar? Dicső
Hangszerelés mért nincs, s gyors csere, benne?
Mér nem sandítok, ahogy az idő,
Új módszerekre, ritka ötvözetre?
S ötletem mindig a tegnapival
Födve, miért ismétlek egyre csak,
Hisz minden szó szinte nevemre vall,
Mutatva, honnan s hogy jött, az utat?
Ó, drágám, én mindig rólad írok,
Versem ti vagytok, te s a szerelem;
Még jó, ha vén szókra új mezt húzok,
A már adottat adva szüntelen:
Mert ahogy a nap régi s új naponta,
Szerelmem, amit mondott újra mondja. (more…)

Domján Edit emléke (Márkus László, Mensáros László, Kaló Flórián)

19 július 2014
1 Szavazat2 Szavazat3 Szavazat4 Szavazat5 Szavazat
Loading ... Loading ...
Comments (0)

Tóth Árpád: Ó, lankadó bűbájú alkonyok,

17 július 2014
1 Szavazat2 Szavazat3 Szavazat4 Szavazat5 Szavazat
Loading ... Loading ...
Comments (0)

toth-arpad-001

Ó, lankadó bűbájú alkonyok,
Fáradt természet méla esti csendje,
Arany sugárral ázó langy homok,
Oldalt hajló kalászok… rendje…

Örkény István: Az ember melegségre vágyik

16 július 2014
1 Szavazat2 Szavazat3 Szavazat4 Szavazat5 Szavazat
Loading ... Loading ...
Comments (0)

orkeny 1912-1979Amikor véget ért a délelőtti vizit, Gróh doktor, már kifelé mentében, észrevette, hogy az egyik beteg szaporán integet neki.

Odament az ágyához.

- Ne tessék haragudni, hogy föltartom a főorvos urat – mentegetőzött a beteg, akinek a haja a kéthetes kórházban fekvéstől egészen a válláig lenőtt. Ettől olyan külseje lett, mint az apostoloknak, különösen, ha még hozzáképzeljük ájtatosan kék szemét és pezsgődugó formájú, szelíd orrát. – Én csak az iránt szeretnék érdeklődni, hogy milyen fűtése van a doktor úrnak?

- Maga kályhás, ugye, Kreibich bácsi? – kérdezte az orvos.

- Az bizony. Cserépkályhája van a doktor úrnak? (more…)

Ady Endre: Rendben van, Úristen

15 július 2014
1 Szavazat2 Szavazat3 Szavazat4 Szavazat5 Szavazat
Loading ... Loading ...
Comments (0)

Ki akarta, hogy megtagadjam, ady endre
Örök Sionát messzehagyjam
S visszakolduljam öregen
Magamat ismét únt kegyébe?

Lelkes képem kinek a képe,
Kinek roskadok én elébe,
Amikor minden elhagyott
S nem tudom, ő van-e valóban?

Ki füröszt engem rosszban, jóban,
Kibe olvadok elmulóban,
Kitől kérdem meg egy napon,
Vajon kínomban kedve telt-e?

Ki akarta, ki istenelte,
Bús lényemet így ki nevelte,
Ilyen gyávának, kicsinek,
Hogy makacsul még meg se haljak? (more…)

Mentális morzsák – 2014.07.14.

14 július 2014
1 Szavazat2 Szavazat3 Szavazat4 Szavazat5 Szavazat
Loading ... Loading ...
Comments (0)

Ha bárkit meg akarsz tartani az életben, soha ne tartsd magától értetődőnek, hogy melletted van! (Richard Bach)

Rajnai Lencsés Zsolt: A kémény

13 július 2014
1 Szavazat2 Szavazat3 Szavazat4 Szavazat5 Szavazat
Loading ... Loading ...
Comments (0)

S3602757

Délceg kémény állt a ház tetején. Csipkés tető volt, nem akármilyen, íves, karcsú, szép tető, valahol a körút sarkán. A múlt század elején épült, az első világháború idején.

És azon a tetőn állt a kémény. De mennyi mindent látott!

Látott pántlikás hölgyeket, szép kalapokat, frakkos urakat bálba menni, és ezer holdas éjszakát!

Ha mesélni tudna, mesélne az ifjak vágyairól, az ölelésekről, a csókokról, vagy a felmorajló repülőgépekről és a bombákról, meg az összeomló háztetők jajszaváról, de egy kémény nem tud beszélni…

De látni azért mégiscsak lát, és tudja, hogyan változott meg a világ. Hiszen látta a csilingelő, ódon villamosokat, a lovas kocsikat, amint jeget hoznak, és hallotta, ahogy kiabál a jeges…

Látta azt is, hogyan újítják fel a villamospályát, s hogy egyre több és több autó robog a körúton, s hallotta a dalokat is, a háborúba induló katonák dalát, majd az úttörőkét, és a pártállam indulóit, végül pedig a felszabadulás hangjait…

Később azt figyelte, hogy a háztetőkön mennyi parabolaantennát szerelnek, s az ablakokon keresztül látta, hogy az emberek hogyan szigetelődnek el egymástól, – és az omladozó, düledező házfalak lassú halálát is egyre csak nézte-nézte…

Ó mennyi fiatal főfal állt itt egykor! S most mind öreg, dülleteg, hibás és aggastyán.

- Az örök körforgásba tér vissza minden – sóhajtott a kémény. – Az emberek nem tudják elődeik vágyait, nem ismerik gondjaikat és örömeiket, sem az életüket, de nem is érdekli őket különösebben. Mert minden kor úgy jő el, hogy letűntnek, balgának és szánalmasnak tartja elődeit, s úgy megy el, hogy a fejét csóválja az eljövendő nemzedékek furcsaságain. De a falak még állnak, még mindig állnak! A csipkék, bár megkopottak, és a tetőkön se kell már senkinek a ciráda, a szépség, meg az arányosság ódon eleganciája (mert túl giccsesnek, vagy feleslegesnek tartják azokat, és elkészítésükkel sokat kell bajlódni, ilyesmire pedig nincs idő, mert felgyorsult az élet, s másra kell a perc és a pillanat), de a csipkék még mindig állnak! Délceg katonák se masíroznak a falak alatt, mert a háborúkat másképp vívják, mint egykor, íróasztal mögül, számítógépen, pokoli precizitással és pontossággal feltalált, alkotott és kilőtt rakétákkal, és a szerelemből is kiveszett a tisztelet – töprengett a kémény – a „kezeit csókolom kisasszony, lesegíthetem a kabátját?” (és a többi efféle), mert szabadabb, profánabb és gépiesebb lett a világ, s minden gyorsabb, szürkébb és lelketlenebb lett, de a cserepek még mindig a helyükön pihennek! (more…)

Elízium…

12 július 2014
1 Szavazat2 Szavazat3 Szavazat4 Szavazat5 Szavazat
Loading ... Loading ...
Comments (0)

Domján Edit – Fátyolos a szemed

12 július 2014
1 Szavazat2 Szavazat3 Szavazat4 Szavazat5 Szavazat
Loading ... Loading ...
Comments (0)

A velencei kalmár (részlet)

11 július 2014
1 Szavazat2 Szavazat3 Szavazat4 Szavazat5 Szavazat
Loading ... Loading ...
Comments (0)

Mentális morzsák – 2014.07.11.

11 július 2014
1 Szavazat2 Szavazat3 Szavazat4 Szavazat5 Szavazat
Loading ... Loading ...
Comments (0)

A szeretet hiányát az ember soha nem pótolhatja, ám a szeretet minden mást pótol. (Matteo Ricci)

Következő oldal »