Nagy László: Kiscsikó sirató

18 december 2014
1 Szavazat2 Szavazat3 Szavazat4 Szavazat5 Szavazat
Loading ... Loading ...
Comments (0)
Fehér volt az anyád, te meg fekete, nagylaszlo
anyádat elásták, de te nem tudtad,
lefeküdtem melléd, simogattalak,
sajnáltalak téged, bársony-kiscsikó,
puha volt a füled, mint a kisnyulé,
nyakadon a csengő piros szalagon,
de te nem csengettél, bársony-kiscsikó,
szívedet hallhattam, alig dobogott,
tartottam orrodhoz gyenge tollpihét,
tollpihén a lelked alig remegett,
sirattalak téged, bársony-kiscsikó,
nem kellett már neked a dudlis üveg,
inkább földhöz verted halántékodat,
tejfoggal haraptad piros nyelvedet,
siratlak, siratlak, bársony-kiscsikó,
bőrödet lehúzták, szárítják napon,
sírodat megásták a meggyfák alá,
gyönge a te csontod, mint a babáké,
a hajnali harmat széjjel őröli,
bőrödből csinálnak fekete sipkát,
drága bőrtarisznyát borosüvegeknek,
siratlak, siratlak, bársony-kiscsikó,
a gyenge lucernát nyulak csipkedik,
ott ficánkolsz te a csillagok között,
onnan megrugdosod az én szivemet,
minden reményünket befödi a hó,
siratlak, siratlak, bársony-kiscsikó.

Magdi Rúzsa – Most Élsz (Máté Péter)

17 december 2014
1 Szavazat2 Szavazat3 Szavazat4 Szavazat5 Szavazat
Loading ... Loading ...
Comments (0)

Mentális morzsák – 2014.12.16.

16 december 2014
1 Szavazat2 Szavazat3 Szavazat4 Szavazat5 Szavazat
Loading ... Loading ...
Comments (0)

Aki óhajt és remél, az már a jövőben él. (Schefer)

Lord of The Rings – The Hobbit (Piano/Cello Cover) – ThePianoGuys

15 december 2014
1 Szavazat2 Szavazat3 Szavazat4 Szavazat5 Szavazat
Loading ... Loading ...
Comments (0)

Az én történetem: Vámos Miklós – Újbuda TV

14 december 2014
1 Szavazat2 Szavazat3 Szavazat4 Szavazat5 Szavazat
Loading ... Loading ...
Comments (0)

Csala Zsuzsa – Schubert Éva – Máté Erzsi: A hivatalban /Kabaré-jelenet/

13 december 2014
1 Szavazat2 Szavazat3 Szavazat4 Szavazat5 Szavazat
Loading ... Loading ...
Comments (0)

Mikszáth Kálmán: Asztaltól-ágytól

11 december 2014
1 Szavazat2 Szavazat3 Szavazat4 Szavazat5 Szavazat
Loading ... Loading ...
Comments (0)

mikszath kalman 1847-1910Hiába mondanák, hogy a Csillom-ház a legszebb Bodokon, senki sem irigyelné, mert az a legszomorúbb is. Nagy udvara, kertje talán azért nagyobb a többinél, hogy annál üresebb lehessen.

A kapuja be van csukva egész nap (tulipános oldala sohase fordul belül), ablakai nem nyílnak meg, csak ritkán.

A napsugár hiába táncol a zsaluk bordácskáin; nem hatolhat odább. Enyelgő napfény nem kell annak, aki ott benn lakik egyedül. Az már kivette osztályrészét: az örök felhőt.

Néha egy-egy cserebogár koppantja meg a lécpáncélzatot, s ez a koppanás is oly kísértetiesen hangzik odabenn. Ha ajtó nyílik valahol, az már nagy zaj itt, s összerezzen rá mindenki.

Mindenütt, mindenen az elhagyottság látszik. Mintha valami nyomasztó lehelet vonná be fűnek, virágnak, lombnak a színét, hogy az attól bágyadt legyen. (more…)

Nagy László: Itthon vagyok

9 december 2014
1 Szavazat2 Szavazat3 Szavazat4 Szavazat5 Szavazat
Loading ... Loading ...
Comments (0)
Csípős szélben jöttemnagylaszlo
bolond idő volt,
a Somló-hegy ködben
hóval villogott.
Zúgott szálas erdő
ibolyák fölött,
vadvizekben felhő,
bibic fürödött.
Lenyargaltunk gyorsan
domboldalakon,
átdobogtunk lassan
deszka-hidakon.
Állt a láthatárra
kék csákós torony,
kertünk alatt nyárfa
nyújtózott nagyon.
Láttam a ház vedlett
mész-pikkelyeit,
sár-udvara tetszett,
régen jártam itt.
Megláttam anyámat,
kormot seprűzött,
elrepült a bánat
szeles fák fölött.

David Hume: Dialógusok a természetes vallásról (Tizenkettedik rész)

8 december 2014
1 Szavazat2 Szavazat3 Szavazat4 Szavazat5 Szavazat
Loading ... Loading ...
Comments (0)

hume-002Miután Demea eltávozott, Cleanthes és Philo a következőképpen folytatták a beszélgetést. Attól tartok -–szólt Cleanthes – hogy a mi Demea barátunknak nem lesz sok kedve újrakezdeni ezt a témát amíg te is velünk vagy Philo, és az igazat megvallva, én is inkább akkor  szeretnék értekezni ilyen magasztos és érdekes tárgyról, amikor  egyikőtök nincs itt. A te vitatkozó szellemed,  a primitív babona iránti undoroddal párosulva  különös végletekbe visz téged, mikor vitázol, s ilyenkor nem kímélsz semmit,  még azt  sem, ami a te szemedben is szent és tiszteletreméltó.

Meg kell vallanom – felelte Philo – hogy kevésbé vagyok elővigyázatos a természetes vallás témáját illetően, mint bármilyen más témában, részben  mert  tudom, hogy e tekintetben sohasem ronthatom meg egyetlen józan ember  elveit sem,  részben pedig  mert bizonyos vagyok benne, hogy senki, akinek a szemében én józannak tűnök, nem értheti félre valódi szándékaimat. Különösen te, Cleanthes, akivel feltétlenül bizalmas barátságban vagyok, vagy az, aki   tudod, hogy társalgásom szabados módja és ama szokásom ellenére, hogy én szeretek egy-egy érvelést végigvinni a legabszurdabb konklúziókig, nincs senki  akinek lelkében mélyebb vallásos érzület élne, vagy mélyebb hódolattal  adózna  az  Istenség lényének, midőn  Ő feltárja magát az értelem előtt a természet megmagyarázhatatlan  mesterműveiben.  (more…)

Evolution of Music

7 december 2014
1 Szavazat2 Szavazat3 Szavazat4 Szavazat5 Szavazat
Loading ... Loading ...
Comments (0)

Mentális morzsák – 2014.12.06.

6 december 2014
1 Szavazat2 Szavazat3 Szavazat4 Szavazat5 Szavazat
Loading ... Loading ...
Comments (0)

A közvélemény kormányozza a világot. (Étienne)

Do you love me – Dirty Dancing

5 december 2014
1 Szavazat2 Szavazat3 Szavazat4 Szavazat5 Szavazat
Loading ... Loading ...
Comments (0)

Great Chinese State Circus – Swan Lake

5 december 2014
1 Szavazat2 Szavazat3 Szavazat4 Szavazat5 Szavazat
Loading ... Loading ...
Comments (0)

Arany János: Ágnes asszony (ballada)

4 december 2014
1 Szavazat2 Szavazat3 Szavazat4 Szavazat5 Szavazat
Loading ... Loading ...
Comments (0)

Ágnes asszony a patakban arany-janos-001
Fehér lepedőjét mossa;
Fehér leplét, véres leplét
A futó hab elkapdossa.
Oh! irgalom atyja, ne hagyj el.

Odagyűl az utcagyermek:
Ágnes asszony, mit mos kelmed?
“Csitt te, csitt te! csibém vére
Keveré el a gyolcs leplet.”
Oh! irgalom atyja, ne hagyj el.

Összefutnak a szomszédnők:
Ágnes asszony, hol a férjed?
“Csillagom, hisz ottbenn alszik!
Ne menjünk be, mert fölébred.”
Oh! irgalom atyja, ne hagyj el.

Jön a hajdu: Ágnes asszony,
A tömlöcbe gyere mostan.
“Jaj, galambom, hogy’ mehetnék,
Míg e foltot ki nem mostam!”
Oh! irgalom atyja, ne hagyj el.

Mély a börtön: egy sugár-szál
Odaférni alig képes;
Egy sugár a börtön napja,
Éje pedig rémtül népes.
Oh! irgalom atyja, ne hagyj el. (more…)

Gősi Vali: Időtlenségbe őszülőn

3 december 2014
1 Szavazat2 Szavazat3 Szavazat4 Szavazat5 Szavazat
Loading ... Loading ...
Comments (0)

Ma még a fényre árny vetül,
holtak emléke menekül velem,
hideg szobor ­‑ viasztetem -
a tűnő jelen: ajkamra dermedő szó.
Rideg-fehér vánkoson legfeljebb
könnyes lenyomatot hagyok…
Foszló anyag vagyok: múlt
és jelen nélkülem lohol,
sötétben vonszolom magam,
öles, csábító tegnapok fakó
nyoma vet árnyékot sápadt,
tetszhalott holnapomra:
kifakad könnytelen, kiszáradt
arcomon – félénken átoson,
és beledermed a súlyos létbe -
torz szobor-mosolyom.
Arcomra fagyott szó leszek…
Örökül végül ennyit hagyok?
Némán és vakon lépdelek,
mögöttem fakuló emlékhegyek,
valószínűtlenül távoli, áttetsző
múlt-pillanat sodor a végtelen felé,
ahol minden mérhető eltűnik
valahol nyomtalan – talán
túl az anyaglét fehér kőfalán -
s ahol tűnt, földi árnyakat
nem siratnak tovább
a mindenségben örökké létező
anyák.

Anya legyek csak -
időtlenségbe őszülő folytatás…

Következő oldal »