Monthly Archives: január 2013

Vannak dolgok…

31 január 2013

vannak

Vannak dolgok, amiken sosem lehet túljutni egészen… Pedig sok idő sodra vitte-vitte messze, hónapok, évek iramlanak el azóta, – mégse… Látszatra persze igen. De, ha felkölti azt valami a szívben, az észben, talán egy emlék, egy érzet, egy élmény, vagy valami a lélekben, mely ki tudja honnan bújik elő és miért, – azonnal érzi az ember, hogy nincs, sosem lesz, és nem is lehet túl bizonyos dolgokon, fájdalmakon soha… Pedig szeretné… De együtt kell élni velük, vagy “bujkálni kell előlük”, ami nagyjából annyit jelent, hogy kifejleszteni és tökélyre emelni azt a képességet, hogy nem gondolunk rá… Ezek az élet szomorú fejezetei….  (RLZs)

Seneca: Erkölcsi levelek (17. levél)

31 január 2013

seneca-003Vesd el mind a hiábavalóságokat, ha okos vagy, sőt hogy okos légy, és nagy iramban, teljes erővel törekedj a helyes gondolkodásmódra. Ha valami feltartóztatna, vagy vergődj át rajta, vagy vágd ketté. „Családi vagyonom késleltet – mondod -, úgy akarom elrendezni, hogy elég legyen, ha semmit sem csinálok, nehogy terhemre legyen a szegénység, vagy én legyek a más terhére.” Mikor ezt mondod, úgy látszik, nem ismered annak a jónak erejét és hatalmát, amelyre gondolsz. S ugyan átlátod a leglényegesebb dolgot: mennyit használ a filozófia, a részleteket azonban még nem elég finoman különbözteted meg, s még azt sem tudod, mennyire segít bennünket mindenben, „miképpen a legfőbb ügyben is segítségünkre jön, s a legcsekélyebbekig is leereszkedik” – hogy Cicero szavával éljek. Higgy nekem, folyamodj hozzá tanácsért, majd rábeszél, ne ülj le a számvető tábla mellé. (more…)

Pilinszky János: Utószó

31 január 2013

Pierre Emmanuelnek

Emlékszel még? Az arcokon.pilinszky
Emlékszel még? Az üres árok.
Emlékszel még? Csorog alá.
Emlékszel még? A napon állok.

A Paris Journalt olvasod.
Tél van azóta, téli éjjel.
Megteritesz a közelemben,
megágyazol a holdsütésben.

Lélekzet nélkül vetkezel
éjszakáján a puszta háznak.
Inged, ruhád leengeded.
Mezítelen sírkő a hátad.

Boldogtalan erejü kép.
Van itt valaki?
Éber álom:
felelet nélkül átkelek
a tükrök mélyén heverő szobákon. (more…)

Pavarotti & Friends – Hey Jude (Live 2002)

30 január 2013

Mentális morzsák + rajnai – 2013.01.30.

30 január 2013

Thomas-B-Macaulay
“A mi társadalmunkban egy nő azzal veszítheti el helyét, amit egy férfinál nemegyszer bámulatos érdemnek, de a legrosszabb esetben is megbocsátható tévedésnek könyvelnek el.”
(Thomas B. Macaulay)

– No igen, de ma már lassacskán, egyre kevésbé igaz ez! Sosem gondoltam, hogy a nemiség tesz igazzá, vagy hamissá, és azt sem, hogy egy nőnek kevesebb szabad, mint a férfinak… De lám, a társadalmi szokások milyen ostobák és igazságtalanok sokszor, mégis morális tartalmat tulajdonítanak nekik… Pedig a morál alapvető fundamentuma az igazságosság és az egyenlőség kell legyen! És mivel a közerkölcsben gyakorta nem így van, a közerkölcs gyakran erkölcstelen a maga visszásságánál és igazságtalanságánál fogva… (Rajnai Lencsés Zsolt)

Luciano Pavarotti & James Brown – It’s A Man’s World

29 január 2013

Tömörkény István: Vándormadarak

29 január 2013

Tömörkény IstvánA vízi élet az ősz vége felé már csak lutri. A hajók már nem bátranjönnek-mennek felfelé és lefelé, hanem inkább félénken. Csak kísérleteznek. Nem lehet, tudni, mikor köszönt be a hideg idő, vagy hogy egyáltalán lesz-e hideg idő. Mert ilyen ugrabugráló időjárás, mint az Alföldön nincsen másutt sehol. Nem esik csodaszámba nyitott ablak mellett nézni a naple­mentét karácsonykor, s olykor újesztendő napján lehet sétálni a zöld mezőn. Másszor meg hirtelen beüt a havas, jeges világ, sír a kerék a homokon, szétreped a vizestál a csirkeólban, s tünedezni kezdenek a külvárosi járópadlók – fűtési szempontból. De meg mostanában még az a zavaros időjárás is elváltozott. Mintha eltolódtak volna az évszakok. Valamikor tavasz volt márciusban, és nagy nevezetességnek tartatott a márciusi hó: mind szép lett az a lány, aki abban mosdott. No, ha ez igaz, akkor most már minden lánynak szépnek kell lennie, mert nem hogy márciusi hóban, de áprilisi havazásban is kivehetik a részüket. (more…)

Móricz Zsigmond: A világ végén már szép és jó

27 január 2013

A tanya a világ közepén van, a tanya közepén a ház, a ház köze­pén kedvesanyám, és körülötte tíz darab gyerek csipog.

De a négyéves kis Rozi csak állami gyerek, az nincs benne a házban, a tanyában, az egész világban, az bizony kívül van mindenen. A gyerekek közé csak ő maga férkőzik be, de azok tudják, hogy nem tartozik közéjük.

Persze, a kis Rozi nem tudja, mi az, hogy ő állami gyerek, neki is az a mamája, aki a többinek, úgy hívja, hogy kedvesanyám, a többi gyerek is úgy hívja a vastag, nagydarab, fekete asszonyt, aki most kiadja a parancsot a számtalan gyereknek, hogy vetkőzni.

 

Fürdés van, mert holnapután húsvét van, meg kell fürödni vala­mennyinek.

Mint egy méhkas, úgy zsibonganak; mint egy madárfészek, úgy csiripolnak; mint valami vásár, úgy civakodnak. Lány ez valamennyi. Tíz darab lány. Azér is béreltek állami gyereket, hogy ha már tíz lányt ingyen kell tartani, hadd legyen egy, amék fizet.

Kedvesapám nincs itthon, örülnek is neki, mert Tülkös bácsi oly éktelen dühös, hogy a felesége minden évben becsapta, folyton csak lányt dobott a szeme elibe, hogy italnak adta magát, és ha hazajön, csak ostorral jön, és sorra veri az egész hadat.

Rozi is le tudna vetkőzni, de csak néz, kicsit duzmaszkodva, hogy a kedvesanyám vele egy cseppet se törődik. Senki se törődik vele, mert a vetkezés olyan izgalmakat okoz, hogy éppen elég kinek-kinek. A legnagyobb lány tizennégy éves, a legkisebb még bölcsőben van. Rozi-forma, négyéves van még kettő, az ikrek. A sok nevet ki tudná megtanulni, még az anyjuk is összevissza cserélgeti, sose tudja, mék a Mari, mék a Juli, Sári, Klári, Cica-Maca – ezek az ikrek. A há­rom picinek még nincs is neve, mit lehet egy féléves gyereken szó­lítani?

De csak az az egy az érdekes, hogy Rozi olyan kimondhatatlan jól érzi magát a testvérei között, sokkal jobban, mint azok egymás­sal. Ennek a kicsiségnek már van múltja. Nem első hely ez, ahol csa­ládot tanul ismerni. Rövid kis életében már a harmadik helyen szopja a szülői szeretetet. Éppen azért csak neki fáj, hogy vele senki se fog­lalkozik. Se a kedvesanyám, se a gyerekek, se Mari, se Juli, se Sári, se Klári. Ő csak áll oldalt, elbiggyesztett szájjal, és várja, hogy hát ővele mi lesz.

(more…)

Rajnai Lencsés Zsolt: Télszelet

27 január 2013

tel

A tél, mint bársony, árva hómezőkön…
– hol a delejes Nap is alig világol,
és a táj pasztell-hazába lángol -,
fényes, akár a lakk…

Árván búsong és jajong
a törékeny határon
egy büszke, oltalmatlan fa.

2013.01.12.

Sarah Brightman Symphony in Vienna 720p HDTV x264 DTS lulz

26 január 2013

Palya Bea – Tchiki tchiki + lyrics (Transylvania)

26 január 2013

Mentális morzsák + rajnai – 2013.01.26.

26 január 2013

Tennyson

“Utaznom kell, hogy fenékig ürítsem az életet…” (Tennyson)

– utazni valóban remek dolog, már csak az a kérdés, hogy (1) biztos, hogy csak az utazással lehet fenékig üríteni, és (2) az élet célja mindenáron az kell legyen, hogy fenékig ürítsük az életet, vagy van ennél jobb, nemesebb cél is? (RLZs)

Petőfi Sándor: A huszár

26 január 2013

Szegény legény vagyok,petofi
Nincs semmi vagyonom;
Szívem sem az enyém,
Rég birja galambom.

Életemet pedig
Hazám, te szent hazám,
Kész áldozat gyanánt
Tenéked áldozám.

Ami még megmaradt:
Te szűz becsületem,
Magammal viszlek el,
Te sírba szállsz velem.

Szalonta, 1849. május 27-28.

Mindenből egy van S01E12 (A Randi)

25 január 2013

“International Pole Dance Championship ” 2012

25 január 2013

Következő oldal »